Korektury Švehla

Termíny dodání korektur

Způsob provedení korektury záleží na dohodě s klientem.

Kratší texty (v rozsahu do 30 normostran) je zpravidla možné zpracovat do 24 hodin, kdy obdržíte zkontrolované a opravené texty.
U delších textů (více než 30 normostran) se s klientem vždy předem domluvím na termínu odevzdání korektury.

Jedna normostrana (zkratka 1 NS) je definována jako text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer. Každý dokument je přepočítán na normostrany, nezáleží tedy na původním počtu stran dokumentu.

V textovém editoru Microsoft Word naleznete na panelu nástrojů slovo „Nástroje“, pod kterým se dále skrývá funkce „Počet slov“.
U verzí MS Office od roku 2007 najdete funkci „Počet slov“ kliknutím na „Počet slov“ nebo „Slova“ (vlevo dole). Směrodatný je počet znaků včetně mezer. Ten vydělíte 1 800 znaky včetně mezer (tedy jednou normostranou) a dostanete počet normostran, který tvoří Váš text.

V dohodnutý termín Vám bude korektura zaslána E-mailem, v případě větších souborů obdržíte odkaz na zabezpečenou stránku, kde si budete moci zakázku stáhnout (platí to pro soubory, jejichž souhrnná velikost překročí 8 MB).

Klient platí za odvedené korektorské práce zpětně, faktura je vystavena a odeslána po zpracování a doručení zakázky. Splatnost faktury je 14 dní od zpracování zakázky.

Své služby poskytuji jednotlivcům, firmám i společnostem všech velikostí. Mým cílem je především Vaše spokojenost.